Het aangeleverde of opgehaalde afval wegen we om het daarna te registreren en te sorteren. Ons eigen sorteercentrum werkt met de meest moderne technieken. Daarom kunnen we een heel groot deel van het aangeleverde afval klaarmaken voor hergebruik. Na de sortering voeren we het afval af naar erkende recyclagetoepassingen, verbrandingsovens of stortplaatsen.

KMO containerpark

Breng uw bedrijfsafval naar ons KMO-containerpark

Bij De Vocht kunt u zelf uw afval bij ons brengen. U hoeft het dan zelf niet te sorteren, dat doen wij voor u. Wij zijn open van 7u tot 18u en zaterdagvoormiddag tot 12u.

Sorteerbaar afval

Met welke soorten afval kan u bij ons terecht?

Dankzij een eigen sorteercentrum is het de doelstelling van De Vocht om altijd meer en beter te sorteren. Welk afval heeft u?

Specifieke diensten

Specifieke diensten

Als afvalophaler met een eigen sorteercentrum voor recyclage zijn wij goed gekend bij veel van onze collega’s.

Sitemap