Dankzij een eigen sorteercentrum is het de doelstelling van De Vocht om altijd meer en beter te sorteren.

Welk afval heeft u?

Hoe verwerken wij uw afval?

 • Sorteren

  Sorteren

  Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken.

 • Recyclage

  Recycleren

  Na het sorteren kan een deel van het afval gerecycleerd worden.

 • Composteren

  Composteren geeft natuurlijk en biologisch afbreekbaar afval een tweede leven.

 • Valoriseren

  Valoriseren

  Het afval ondergaat verschillende bewerkingen waarna het ingezet kan worden als brandstof voor oa de cementindustrie of energieproductie.

 • Valorisatie / verbranden

  Verbranden

  Afval kan verbrand worden met rookgaswassing en energierecuperatie.

 • Storten

  Storten

  Storten staat onderaan de ladder en dient zoveel mogelijk vermeden worden.

Sitemap