De Vocht verwerkt uw Elektrisch Afval (AEEA) door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

95%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

5%

Open containers

Een open container voor uw elektrisch afval huren?

Neem dan onze open containers van 12 m³, 20 m³ of 40 m³.

Sitemap