De Vocht verwerkt uw gevaarlijk afval zoals verf, solventen, oplosmiddelen, olie en afvalwater door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

15%

Valoriseren

Valoriseren

60%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

25%

Palletbox voor uw gevaarlijk afval huren

Voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) is de palletbox de oplossing.

Sitemap