De Vocht verwerkt uw glasafval door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

98%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

2%

Open containers

Een container voor uw glasafval huren?

Neem dan onze open container van 12m³.

Sitemap