De Vocht verwerkt groenafval van teeltgewassen, teeltresten, verhakseld loof, tomatenloof, groentenloof door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Composteren

98%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

2%

Open containers

Open container voor uw teeltafval huren?

U kan hiervoor een open container huren van 20m³ of 40m³

Sitemap