De Vocht verwerkt plastic, harde plastiek door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

95%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

5%

Open containers

Een container voor plastic huren?

Neem dan een open container van 12 m³ of 20 m³.

Sitemap