De Vocht verwerkt uw afval van kalkblokken door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.


Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

98%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

2%

Open containers

Een open container voor kalkblokken huren?

Neem hiervoor onze open container van 12m³

Sitemap