De Vocht verwerkt uw afval van oude metalen door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

98%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

2%

Open containers

Een container metaal huren?

Neem dan een open container van 12 m³, 20 m³ of 40 m³.

Sitemap