De Vocht verwerkt papier en karton afval door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

95%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

5%

Een container papier of karton afval huren?

U kan hiervoor een open, gesloten of rolcontainer huren.

Sitemap