De Vocht verwerkt plastic folie door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifieke recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

98%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

2%

Een foliezak huren?

Een foliezak is ideaal voor uw plastic folie afval. U kan ook dit soort afval ook kwijt in een open container, gesloten container of rolcontainer.

Sitemap