De Vocht verwerkt uw restafval en gemengd afval door te controleren op zuiverheid en nadien naar de specifiele recyclagetoepassingen af te voeren.

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Valoriseren

Valoriseren

80%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

20%

Een container restafval huren?

U kan hiervoor een open container van 12m³ of 20m³ huren, of een rolcontainer van 700l tot 5000l.

Sitemap