De Vocht verwerkt uw steenpuin, asfaltpuin of betonpuin.

  1. De grote stukken sorteren we uit en worden voorgebroken door een crusher.
  2. Het puin breken we met behulp van een breekmachine en wordt vervolgens met een magneet ontijzerd
  3. Door middel van een windzifter worden de niet-steenachtige materialen ontdaan van de steenachtige
  4. Van het gebroken puin worden stalen genomen voor analyse
  5. Wanneer de stalen conform zijn met de COPRO voorschriften mag het puin als secundaire grondstof op de markt gebracht worden. Het wordt dan hergebruikt voor verharding van terreinen en in de wegenbouw

Hoe wordt uw afval verwerkt?

Sorteren

Sorteren

100%

Recyclage

Recycleren

99,50%

Valorisatie / verbranden

Verbranden

0,50%

Open containers

Open container voor uw steenpuin huren?

Onze open containers van 8 m³ zijn hiervoor geschikt.

Sitemap