Samen met u zorgen we ervoor dat afval een tweede leven krijgt. We trachten het afval steeds op een duurzame manier te sorteren en te recycleren tot een nieuwe grondstof.De overheid wil echter de komende tien jaar de hoeveelheid afval halveren dat gestort of verbrand wordt. Mét de bedoeling om nog meer afval een tweede leven te geven.

Vanaf 1 juli 2015 verhoogt de Vlaamse Regering de milieuheffing op het verbranden van afval en op het storten van niet-brandbare restfracties met 50 %. Wij zijn daardoor genoodzaakt om deze belastingverhoging door te rekenen aan onze klanten.
Wat de exacte prijsstijging zal zijn, is ook voor ons nog niet helemaal duidelijk. We schatten dat de verwerkingskosten van het rest- en houtafval zullen toenemen met 8 tot 12%.
Omdat deze wijziging mogelijk ook gevolgen heeft voor uw afvaltarieven, informeren wij u dat de prijsstijging vanaf 1 juni 2015 zal toegepast worden. Meer gedetailleerde informatie kan later bekomen worden.

Onze Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) heeft zijn standpunt in dit dossier duidelijk gemaakt. U kan dit nalezen op hun website www.febem-fege.be.

Blijf niet met uw vragen zitten en contacteer ons gerust.

Sitemap