Naar aanleiding van het Chinese embargo op plastieksoorten komen de tarieven op deze specifieke markt zwaar onder druk te staan. Hierdoor zijn de tarieven onderhevig aan een forse aanpassing.

Actuele informatie hierover kan verkregen worden op aanvraag via info@de-vocht.be.

Sitemap