De Vocht besloot onlangs om de brandveiligheid in de sorteerloods op te drijven naar een nieuw niveau door het installeren van een branddetectiesysteem.

Een traditionele installatie kwam niet in aanmerking omwille van diverse factoren.
In samenwerking met de firma Nauwco, die de studie én installatie op zich nam, werd geopteerd voor een systeem dat functioneert op basis van infrarood temperatuur detectie.

Deze installatie is zo ingesteld dat ze de temperatuur meet in het afval. Bij overschrijding van een bepaalde temperatuur zal het systeem actie ondernemen door middel van het activeren van een sirene én het versturen van een boodschap aan een meldkamer. Een aangesteld persoon wordt opgeroepen om het systeem in een oogopslag af te lezen en zo in de juiste zone te zoeken waar het probleem zich situeert.

Sitemap