Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'Ladder van Lansink', de standaard op het gebied van afvalbeheer. Het beleid van de overheid is erop gericht zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende stap in aanmerking komen.

Hoe kan afval worden verwerkt?

 • Sorteren

  Sorteren

  Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk maar aan plastiek, papier, glas, metaal, ... die eerst nog selectief worden ingezameld (het sorteren). Bij recyclage wordt een afvalstof weer een grondstof om nieuwe producten uit te maken. In sommige gevallen wordt het afval een grondstof voor hetzelfde product, in andere gevallen wordt het afval een grondstof voor een ander product (bv. de kunststoffles wordt kledij).

 • Recyclage

  Recycleren

  Na het sorteren kan een deel van het afval gerecycleerd worden. Bij recyclage wordt een afvalstof weer een grondstof om nieuwe producten uit te maken. In sommige gevallen wordt het afval een grondstof voor hetzelfde product, in andere gevallen wordt het afval een grondstof voor een ander product (bv. een kunststoffles wordt kledij).

 • Composteren

  Composteren geeft natuurlijk en biologisch afbreekbaar afval een tweede leven. Dit is een natuurlijk proces en daarom kost deze vorm van recyclage nauwelijks energie. Met compost kunnen we de kwaliteit van de grond op een natuurlijke manier verbeteren.

 • Valoriseren

  Valoriseren

  Het afval ondergaat verschillende bewerkingen (oa scheiden van PVC-fracties, verkleinen tot fluff,...) waarna het ingezet kan worden als brandstof voor oa de cementindustrie of energieproductie.

 • Valorisatie / verbranden

  Verbranden

  Afval kan verbrand worden met rookgaswassing en energierecuperatie. Daarbij zetten we de warmte die vrijkomt bij het verbranden van het afval om in energie (stoom, elektriciteit). Die energie gaan we dan zo nuttig mogelijk gebruiken om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen.

 • Storten

  Storten

  Storten staat onderaan de ladder en dient zoveel mogelijk vermeden worden. Door goed te sorteren kunnen we er bij Conelso voor zorgen dat slechts een heel kleine fractie van afval moet verbrand worden.

Sitemap