Het VLAREMA of Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen vertaalt de principes van het Materialendecreet naar de praktijk.

Het Vlarema heeft als doel kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Uw afval, onze grondstof sluit hier perfect bij aan.  Dat betekent dat we ons afval nog beter moeten sorteren. Hoe beter we het afval aan de bron scheiden, hoe beter we kunnen recyclen en verwerken.
Dankzij onze eigen hoogtechnologische sorteerinstallatie mag De Vocht ook verschillende droge, niet-gevaarlijke afvalstoffen, gemengd ophalen met 1 container. Na onze grondige sortering kunnen de verschillende afvalsoorten perfect via recyclage als grondstof ingezet worden.

Wat bepaalt het Vlarema?

We stellen duurzaamheid voorop doorheen de hele levenscyclus van producten. Het Materialendecreet legt duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen vast. In het nieuwe decreet ligt de nadruk niet meer op het begrip ’afval’ maar wel op ’materiaal’.

Het beschrijft:

• de (nieuwe) regeling voor afvalstoffen en grondstoffen;
• de selectieve inzameling en het vervoer;
• de registerplicht voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars- en makelaars;
• de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Wat verandert er voor u?

Het VLAREMA legt een aantal wettelijke verplichtingen op. We gaan dus voortaan:
• Nog beter ons afval (aan de bron) sorteren;
• De PMD-fractie afzonderlijk inzamelen;
• Een contract afsluiten met een afvalstoffeninzamelaar.

De Vocht kan u helpen!

In het verplichte contract verbindt de afvalstoffenproducent er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden aan de afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar. Het contract bevat de opsomming en inzamelwijze van alle afvalstoffen die verplicht ingezameld moeten worden en bij u vrijkomen.

De Vocht kan u helpen om de selectieve inzameling binnen uw bedrijf zo optimaal mogelijk te organiseren.

Wilt u graag meer informatie?

Ontdek de nieuwe wetgeving inzake bedrijfsafval op www.ovam.be/sorteermeer

Sitemap