Tegenwoordig gaan we heel ver op vlak van recyclage. We proberen zo goed mogelijk te sorteren zodat slechts een klein gedeelte van het afval wordt verbrand of gestort. De Vocht zet alle zeilen bij om zoveel mogelijk grondstoffen die de aarde ons geeft opnieuw te gebruiken. Uw afval, onze grondstof. Dat is dan ook onze toepasselijke baseline.

Duurzaam ondernemen

De Vocht zet alle zeilen bij om zoveel mogelijk grondstoffen die de aarde ons geeft opnieuw te gebruiken.

Afvalbeleid

Met afval gaan we best zo milieuvriendelijk mogelijk om. De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe we afval het best verwerken.

vlarema

Verplicht contract bedrijf

De Vocht helpt u om afval beter te sorteren volgens de Vlaamse wetgeving. Ontdek hier de nieuwe VLAREMA wetgeving omtrent bedrijfsafval.

Sitemap