Afvalverwerking én milieubedrijf… dat gaat bij De Vocht perfect samen. We hebben maar één wereld, en die moeten we zo goed mogelijk beheren. Afval is een grondstof! Dat is bij De Vocht het uitgangspunt. Zeker met ons eigen hoogtechnologisch sorteercentrum zorgen we voor een doorgedreven scheiding van de verschillende afvalstromen. Daardoor kan bijna al het afval dat bij ons binnenkomt opnieuw gebruikt worden. 

Onze visie op afval, afvalverwerking en milieu gaat verder

Voor ons sorteercentrum zijn we altijd op zoek naar de nieuwste technieken om nog beter te kunnen sorteren en te hergebruiken. Maar onze visie op milieu en afvalverwerking gaat nog verder. Ook bij het kleine deeltje afval dat toch nog moet verbrand worden, denken we aan het milieu. Daarom vinden we bijvoorbeeld dat de opgewekte warmte van die verbranding ook moet hergebruikt worden. Het is onze visie om op alle vlakken zo efficiënt mogelijk om te springen met de grondstoffen die de aarde ons geeft.  

Wij rijden bovendien met heel recente vrachtwagens, met dus een lage uitstoot van CO². Onze chauffeurs krijgen bovendien een opleiding om veilig en economisch te rijden. Ook dat zorgt voor minder broeikasgassen in de atmosfeer.

Afvalverwerking met de glimlach

In onze visie zijn ook de eigen mensen en de omgeving van groot belang. Wij willen dat onze medewerkers graag bij De Vocht werken, in een warm familiebedrijf. Die glimlach hoort u als u naar De Vocht belt… en daar gaat het om: prima persoonlijke service in een klantvriendelijk bedrijf. Bovendien zorgen wij ervoor dat onze buurt zo weinig mogelijk hinder ondervindt van onze afvalverwerking.

Sitemap